Tjänster

Nedan förklaras de tjänster som Kulturmiljö sydost erbjuder:

Antikvarisk medverkande

KUL-kontroller

Förundersökningar och utredningar

Föreläsningar, utbildningar och workshops