Om företaget

Kulturmiljö sydost har en bred kompetens inom kulturmiljövården och utför uppdrag i sydöstra Sverige. Företaget har fyra inriktningsområden:

  • Antikvarisk medverkan vid förändring av byggnadsminnen och kyrkor
  • Medverkan som certifierad avseende kulturvärden vid förändring av q-märkta byggnader
  • Kulturhistoriska förundersökningar och utredningar i bygglov- och planärenden
  • Utbildningar om kulturmiljö för kommuner och mäklare